Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Cuckoo Networks Oy

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Cuckoo Networks Oy

Fredrikinkatu 34 B26, 00100 Helsinki, Finland

info@cuckooworkout.com, +358 44 9923744

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Veera Lehmonen

Fredrikinkatu 34 B26, 00100 Helsinki

info@cuckooworkout.com, +358 44 9923744

3. Rekisterin nimi

Cuckoo Networks Oy:n asiakas- ja kävijärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu käsittelyn yleisten edellytysten osalta henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 7 kohtiin.

Asiakas- ja kävijärekisterin tietoja käytetään Cuckoo Workout -palvelun suoramarkkinointiin ja myyntiin. Tietoja käsitellään seuraamaan käyttäjien toimintaa verkkosivuilla, kävijöiden sivustoille päätymistä, seurantaan myynnin edistymisestä ja mahdollisiin asiakasprofilointiin myyntitarkoituksissa. Tietoja käytetään myös asiakaspalveluun siinä tilanteessa, että kävijä ottaa yhteyttä Cuckoo Networks Oy:n työntekijöihin sivustolla olevan keskustelupalvelun tai lomakkeen kautta.

Lisäksi asiakas- ja kävijärekisterin tietoja voidaan tarvittaessa käyttää myös muutoin palvelun väärinkäytösepäilyn selvittämistarkoituksissa sekä käyttäjien kanssa kommunikoimisessa tällaisiin epäiltyihin väärinkäytöksiin liittyen. Tämä voi sisältää myös sen, että Cuckoo Networks Oy:n työntekijä ottaa käyttäjiin suoraan yhteyttä näiden yhteystietoja käyttäen. Samaten Cuckoo Networks Oy voi tarvittaessa käyttää tietoja oikeusvaateilta puolustautumisessa, niihin vastaamisessa tai muutoin pakottavan lainsäädännön vaatimalla tavalla.

5. Rekisterin tietosisältö

Kävijöistä kerätään vierailun perusteella seuraavia tietoja:

  • Henkilöiden selaintietoja, kuten IP osoite, selaimen nimi ja versionumero, käyttöjärjestelmän nimi ja versio
  • Avatut sivut
  • Mahdolliset viittaukset, mitä kautta kävijä on sivuille päätynyt

Verkkolomakkeilla keräämme seuraavia tietoja:

  • Henkilöiden yksilöintitiedot, kuten nimi, yrityksen nimi, sähköposti ja puhelinnumero

Kommunikointityökalulla, Intercomilla, kerätään seuraavia tietoja:

  • Keskustelijan yksilöllinen tunniste
  • Keskustelun kulku ja viestit
  • Henkilöiden selaintietoja, kuten IP osoite, selaimen nimi ja versionumero, käyttöjärjestelmän nimi ja versio

Käyttämällä ja luovuttamalla tietoja Cuckoo Workout sivustolla, hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn, tallentamisen ja luovuttamisen tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

Palvelumme kautta saatuja käyttäjien henkilötietoja saatetaan aika ajoin luovuttaa niille (työnantaja)yrityksille, jotka ovat tilanneet palvelun Cuckoo Network Oy:ltä omalle henkilökunnalleen tai muille käyttäjilleen, ja ovat sopimussuhteessa Cuckoo Network Oy:n kanssa. Tällaiset (työnantaja)yritykset toimivat aina itse rekisterinpitäjinä oman henkilökuntansa tai muiden käyttäjiensä henkilötietojen osalta, mukaan lukien Cuckoo Network Oy:n luovuttamien henkilötietojen osalta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin syntyy tietoa sekä rekisteröityjen itsensä ilmoittamana, työnantajan ilmoittamana että rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta (palvelumaksutiedot). Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä tai vastaavista tietolähteistä.

Tietojen keräys tapahtuu saatavilla olevilla verkkoteknologioilla, kolmannen osapuolen palveluilla ja kävijöiden oman toiminnan seurauksena.

Keräämiseen tarkoitettuja teknologioita ja palveluita ovat Google Analytics, Google Adwords, Google Search Console, Leadfeeder, seurantaan tarkoitetut evästeet, Intercom sekä verkkolomakkeet.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Verkkolomakkeilla annettuja henkilötietoja säilytetään ja käsitellään kolmannen osapuolen palvelussa, pipedrive.com:ssa, jota käytämme seuraamaan myynnin tilaa, historiaa ja edistymistä ja parantaaksemme asiakaspalvelua. Pipedrive palvelulle luovutetaan seuraavia tietoja: sähköposti, nimi, yrityksen nimi ja puhelinnumero. Tietoja luovutetaan myös kolmannen osapuolen palveluun, mailchimp.com:iin, jota käytämme uutiskirjeiden ja markkinointiviestien lähettämiseen. MailChimp palvelulle luovutamme seuraavia tietoja: sähköposti, nimi, yrityksen nimi ja puhelinnumero.

Keskustelut verkkosivuillamme käydään Intercom palvelun välityksellä. Emme erikseen luovuta tietoja Intercom palvelulle. Intercomin keräämät tiedot on lueteltu kohdassa “Rekisterin tietosisältö”. Henkilötietojen käsittelijät näissä kolmannen osapuolen palveluissa ovat Cuckoo Networks Oy:n työntekijöitä.

Emme koskaan myy tai välitä kävijöidemme ja asiakkaidemme tietoja markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin huolehdimme sitovin sopimusjärjestelyin toimeksisaajan kanssa, että henkilötietojasi käsitellään henkilötietolain ja ohjeittemme mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pipedrive palvelu toimii Yhdysvalloissa ja tallentaa tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Pipedrive ei itse käsittele, käytä eikä ylläpidä asiakkaiden omistamia tietoja, eivätkä täten ota rekisterin käsittelijän vastuuta asiakkaiden omistamien tietojen osalta. Lisätietoja osoitteessa https://www.pipedrive.com/en/privacy

MailChimp palvelu toimii Yhdysvalloissa ja tallentaa tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. MailChimp on sitoutunut noudattamaan EU/Swiss-U.S. Privacy Shield Framework:ssa esitettyjä säädöksiä henkilötietojen käsittelyssä. Lisätietoja osoitteessa https://mailchimp.com/legal/privacy

Verkkosivuilla käytettävä kommunikaatiotyökalu Intercom toimii Yhdysvalloissa ja tallentaa tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Intercom on sitoutunut noudattamaan EU/Swiss-U.S. Privacy Shield Framework:ssa esitettyjä säädöksiä henkilötietojen käsittelyssä. Lisätietoja osoitteessa https://www.intercom.com/security

Siirrämme käyttäjien tietoja vain siinä tarkoituksessa ja laajuudessa, kuin on välttämätöntä asiakaspalvelun ja myynnin toimittamiseksi. Siirrettävät tiedot on määritelty kohdassa “Tietojen säännönmukaiset luovutukset”.

Noudatamme kaikissa tietojen siirroissa aina voimassa olevan lain säännöksiä. Huolehdimme tietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojaaminen

Manuaalinen aineisto

Cuckoo Networks Oy ei käsittele eikä tallenna aineistoa manuaalisesti. Tietojärjestelmistä otetut, henkilötietoja sisältävät raportit käsitellään ja hävitetään Cuckoo Networks Oy:n tietoturvapolitiikan mukaisesti.

Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja käyttäjien henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä tai käsittelyä vastaan.

Organisaation sisällä kävijä- ja asiakastietoihin pääsy edellyttää erillisiä oikeuksia. Kolmannen osapuolen palveluissa, Intercomissa, MailChimpissä ja Pipedrivessä oleviin tietoihin pääsy on estetty organisaation ulkopuolisilta. Organisaation sisällä pääsy näihin tietoihin edellyttää erillisiä oikeuksia.

10. Sijaintitiedot

Vierailijoiden päätelaitteiden karkeita sijaintitietoja, kaupunki ja maa, voidaan kerätä automaattisesti käytössä olevien kolmannen osapuolen palveluiden välityksellä.

Kerättyjä sijaintitietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tässä tietosuojaselosteessa kuvatun mukaisesti asiakaspalvelun ja myynnin toteuttamiseksi.

11. Evästeet

Käytämme sivulla evästeitä (cookies) seurataksemme vierailijoiden käyttäytymistä sivustolla. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Seuraamme miten käyttäjät päätyvät sivustollemme, kauanko he ovat sivustollamme ja mitä sivuja he lukevat.

Käytämme sivuillamme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka mahdollistavat kolmannen osapuolen laajennusten käytön sivuilla. Näitä evästeitä asettavat Google Analytics, YouTube, Google Search Console ja Google Adwords. Voit selaimesi avulla poistaa kolmannen osapuolen evästeet käytöstä, mikäli et halua kolmannen osapuolen keräävän sinusta tietoja. Tällöin sivuston toiminta saattaa olla rajattua ja osa toiminnasta voi olla saavuttamattomissa.

12. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään Cuckoo Networks Oy:n toimesta. Rekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävissä Cuckoo Networks Oy:n toimistossa (Fredrikinkatu 34 B26, 00100 Helsinki) ja osoitteessa www.cuckooworkout.com. Rekisteriin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Cuckoo Networks Oy:n asiakaspalveluun: info@cuckooworkout.com tai +358 44 9923744.

13. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Cuckoo Networks Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteriin on tallennettu. Emme kerää yksilöllisesti tunnistettavaa tietoa sivustomme vierailijoista, joten näiden tietojen tarkistaminen ei ole mahdollista.

Vierailijoilla, jotka ovat luovuttaneet tietoja verkkolomakkeiden kautta, on oikeus tarkastaa heistä tallennetut tiedot. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@cuckooworkout.com. Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus.

14. Tiedon korjaaminen

Cuckoo Networks Oy:n asiakkaan on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Asiakas voi täydentää tietojaan ja päivittää omia yhteystietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti Cuckoo Networks Oy:n internetpalvelussa. Muiden kuin yhteystietojen osalta tiedon korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Fredrikinkatu 34 B26, 00100 Helsinki tai info@cuckooworkout.com. Vierailijat voivat myös pyytää tietojensa poistamista, mikäli heistä kerätyt tiedot ovat virheellisiä, turhia tai puutteellisia, eikä lainsäädännöstä aiheudu muuta laillista velvoitetta kyseisten tietojen säilyttämiselle.

Kirjallisesti ilmoitettuna asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat: Nimitiedot ja henkilötunnus.

Tietojen virheettömyys tarkistetaan väestörekisteristä. Tiedon korjaamisesta huolehtivat pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt. Asiakas voi korjata vain omat yhteystiedot.

15. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää Cuckoo Networks Oy:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa verkkopalvelussa, sähköpostitse info@cuckooworkout.com tai kirjallisesti osoitteeseen Fredrikinkatu 34 B26, 00100 Helsinki.

Asiakkaan tulee esittää kiellon lisäämiseksi tarpeelliset seikat: Nimi ja henkilötunnus.

Lisätietoja: lue myös Cuckoo Workout -sivuston yleiset käyttöehdot.